Teaching Staff

Teaching Staff

S.NO

Name of the staff Designation Qualification

1

Mrs. Madhuri J Jadhav

Principal

M.A, B.Ed.

2

Mrs. Chaya K Koparde
(M.T.Ganeshawadi)

PRT

BA D.Ed

3

Mr. Shivanand M Hiremath

PRT

PUC D.Ed

4

Mrs.Shweta B Shetty

PRT

PUC D.Ed

5

Mrs. Radha S Deshapande
(Vani M Kulkarni)

NTT

B.Com, NTC D. Ed

6

Mr. Shridhar Y Vijapur

PRT

B.A, B.Ed

7

Mr.Haidarsab Phaniband

PRT

B.A, D.Ed

8

Mrs.Rajashree S Purnik
(R.S.Mali)

PRT

B.A, B.Ed

9

Mrs. Shashikala S Goudappagoudar
(S.S.Tippanagoudar)

PRT

B.A, B.Ed

10

Mr.Muttanna S Adahalli

TGT

B.A, B.Ed

11

Mr.Shrikant D Kakamari

TGT

M.A, B.Ed

12

Mr.Pramod S Pandit

Draw Teacher

DMC, AM

13

Miss. Sulochana B Huddar

Comp Teacher

M.Sc(CS)

14

Mr.Shankar M Patil

PET

B.A, B.Ped

15

Mr.Shrikant C Jamkahndikar

TGT

M.A, B.Ed

16

Mr.Venkatesh P Suryavanshi

TGT

B.Sc, B.Ed

17

Mr. A.K Kolur

TGT

B.Sc, B.Ed

18

Mrs.Manisha G Dharamadashani
(R.M.Kukdeja)

NTT

S.S.L.C NTC

19

Mr.Ganesh S Suryavanshi

Librarian

MLISc

20

Mrs. Suvarna P Rajaput

NTT

S.S.L.C NTC

21

Mrs. Laxmi R Mali
(L.S.Honnakoppe)

PRT

B.A, B.Ed

22

Mrs.Savita R Shambhoji

PRT

M.Sc, B.Ed

23

Mrs. Nagaratna S Chikkani

PRT

B.Sc, B.Ed

24

Mr.Ejajahammad N Muddebihal

PRT

M.A, B.Ed

25

Mr.Shivanand V Kaparatti

PRT

B.Sc, B.Ed

26

Mrs. Usha C Rudraswamimathad
(V.M.Hiremath)

PRT

B.Sc, B.Ed

27

Mr.Santosh R Tiraki

TGT

B.A, B.Ed

28

Miss.Shabana. H Nadaf

PET

B.A, B.Ped

29

Mrs. Rajani J Karadimath

Music Teacher

Jr.Music

30

Mrs. Sheela R Mane

PRT

PUC, D.Ed